น้ำหนักของเหล็กแบน

ลำดับ

ความหนา A
(นิ้ว)
น้ำหนักต่อความยาว 1 เมตร (กก.)
B กว้าง 1″
B กว้าง 2″
B กว้าง 6″
B กว้าง 12″
1
1/16
0.316
0.633
1.899
3.799

2

1/8

0.633

1.266

3.799

7.599

3

3/16

0.949

1.899

5.699

11.98

4

1/4

1.266

2.53

7.599

15.19

5

5/16

1.579

3.158

9.476

18.95

6

3/8

1.899

3.799

11.39

22.79

7

7/16

2.217

4.434

13.30

26.60

8

1/2

2.533

5.066

15.19

30.39

9

9/16

2.850

5.700

17.10

34.20

10

5/8

3.166

6.332

18.99

37.99

11

11/16

3.483

6.967

20.90

41.80

12

3/4

3.799

7.599

22.79

45.59

13

7/8

4.432

8.865

26.59

53.19

14

13/16

4.116

8.233

24.70

49.40

15

15/16

4.750

9.500

28.50

57.00

16

1-

5.066

10.13

30.39

60.79

17

1- 1/16

5.383

10.76

32.30

64.60

18

1- 1/8

5.699

11.39

34.19

68.39

19

1- 3/16

6.016

12.03

36.09

72.19

20

1-1/4

6.332

12.66

37.99

75.99

21

1- 5/16

6.649

13.29

39.89

79.79

ลำดับ
ความหนา A
(นิ้ว)
น้ำหนักต่อความยาว 1 เมตร (กก.)
B กว้าง 1″
B กว้าง 2″
B กว้าง 6″
B กว้าง 12″
22
1- 3/8
6.965
13.93
41.79
83.58

23

1- 7/16

7.283

14.56

43.69

87.39

24

1- 1/2

7.599

15.19

45.59

91.18

25

1- 9/16

7.916

15.13

47.49

94.99

26

1- 5/8

8.232

16.46

49.39

98.78

27

1- 11/16

8.549

17.09

51.29

102.5

28

1- 3/4

8.865

17.73

53.19

106.3

29

1- 13/16

9.182

18.36

55.09

110.1

30

1- 7/8

9.498

18.99

56.99

113.9

31

1- 15/16

9.816

19.63

58.89

117.7

32

2

10.13

20.26

60.79

121.5

33

2- 1/8

10.76

21.53

64.59

129.1

34

2- 1/4

11.39

22.79

68.39

136.7

35

2- 3/8

12.03

24.06

72.19

144.3

36

2- 1/2

12.66

25.33

75.99

151.9

37

2- 5/8

13/29

26.59

79.78

159.5

38

2- 3/4

13.93

27.86

83.58

167.1

39

2- 7/8

14.56

29.12

87.38

174.7

40

3

15.19

30.39

91.18

182.3

41

4

20.26

40.52

121.5

243.1

ลำดับ
ความหนา A
(นิ้ว)
น้ำหนักต่อความยาว 1 เมตร (กก.)
B กว้าง 1″
B กว้าง 2″
B กว้าง 6″
B กว้าง 12″
42
5
25.33
50.66
151.9
303.9

43

6

30.39

60.79

182.3

364.7

44

7

35.46

70.92

212.7

425.5

45

8

40.52

81.05

243.1

486.4

46

9

45.49

91.18

273.5

547.1

47

10

50.66

101.3

303.9

607.9

48

11

55.72

111.4

334.3

668.7

49

12

60.79

121.5

364.7

729.5

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: